در صورتی که سفارش شما با محصول ارسالی از نظر نوع جنس و رنگ بندی یکسان نبود کالا بعد ۲۴ ساعت  قابلیت م مرجوعی دارد